Autenticita


Na českém i světovém trhu s uměním jsou nabízena k prodeji díla prof. Stanislava Kolíbala, která jsou níže uvedena. Dovolujeme si upozornit, že tato díla nebyla nikdy autorovi zaplacena a pocházejí z nepoctivého zdroje. Nabytí těchto děl může být ze strany pana prof. Kolíbala zpochybněno. 

Současně jsou některá díla poškozena a vyžadují opravu. Musíme Vás upozornit, že k zásahům do díla je oprávněn pouze autor a pro případ nekvalifikované opravy dojde k porušení osobnostních práv autora, tzn. k zásahu do nedotknutelnosti díla. Takové dílo následně nelze autorsky připisovat panu prof. Stanislavu Kolíbalovi.  

Pokud budete mít zájem o ověření provenience nabízeného díla prof. Kolíbala, kontaktujte laskavě Nadaci Stanislava Kolíbala (stanislav.kolibal@gmail.com), která původ ověří dle soupisu díla. 


Seznam děl

Repliky

Pravidlo proměnlivosti, č.2, 1975, 125 x 210 x 92, dřevo, provázek, síť a kresba
Od …. k…..,č 2, 1974, 320 x 115 x 120, dřevo, železo, drát
Triptych, č.2, 1974, 183 x 279, dřevo, nit, kresba 
Co se neopakuje, č. 3, 1975, 137 x 565, dřevo, zinek, nit, železo, kresba 
Koherence ubývání,č. 2, 1974, 112 x 220, dřevo, provázek, železo 
Mezi dvojí nejistotou, č. 2, 1983, 173 x 122 x 14, dřevo, tmel, kámen, novodur - zníčeno
Trojice, č. 2, 1974, 72 x 92 cm, sololitová deska, železo, čalounická tráva
Pro Achilleho, č.2, 1977, 85 x 4 x 69 cm, železo, drát, dřevo, nit
Zlatá deska, č. 2, 1975, 63 x 3 x 79 cm, dřevo, bronzový plech
Malíři z Pompejí (šedá verze), č. 2, 1976, 78 x 8 x 110 cm, dřevo, tmel
Něco chybí, něco přebývá - Pro D. (bratr Niny G.) č. 2, 1976, 120 x 150 cm, dřevo, tmel
Dvojí možnost, č. 3, 1974, 236 x 172 x 90 cm, kresba, železo, sádra, provázek
Křídová fikce, č. 2, 1976, 250 x 54 x 180 cm, dřevotříska, železo, drát, kresba křídou

Originály

Kresba, 1974, 180 x 120, plátno, tužka, 
Kresba, 1974, 180 x 120, plátno, tužka, 
Kresba, 1974, 180 x 120, plátno, tužka, 
Kresba, 1974, 180 x 120, plátno, tužka, 
Dvě a dvě, 1974, 150 x 65, dřevo, železo, plátno, nit 
Zavěšená plocha, 1977, 220 x 200 x 9, dřevo, železo, kresba, nit
Jehlan, 1983, 203 x 160, kov, papír, plexisklo                                                                                                                                 Trojí podoba, 1973, 71 x 93 cm, dřevo, zrcadla, kresba, světlo - zničeno