Ve středu 27. 4. 2022 zemřela jedna z nejvýznamějších čekých sochařek Vlasta Prachatická. 

Narodila se 27. 11. 1929 ve Starých Smrkovicích. Vystudovala kamenosochařskou školu v Hořicích a Akademii výtvarných umění v Praze (1946 - 1951) u profesora Otakara Španiela. v roce 1953 uzavřela sňatek se Stanislavem Kolíbalem. Narodily se jim dvě děti: dcera Markéta a syn Pavel. Zúčastnila se řady výstav jak u nás tak v zahraničí. Byla také členklou britské Společnosti sochařského portrétu v Londýně. Je také autorkou řady portrétů na veřejnosti: Bohuslav Martinů, Vincenc Kramář, arc. Stojan, Jan Masaryk, Jan Šíma, R. M. Rilke a Jan Palach.

Tiskovou zprávu vydala Nadace Stanislava Kolíbala
Kontaktní osoba Barbora Futerová - futerovabara@hotmail.com